خانه / ۱۳۹۴ / اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »

مراسم ختم زنده ياد فرج الله سلحشور سه شنبه يازدهم اسفند ماه برگزار مي شود.

خانه سينما ضمن عرض تسليت به خانواده گرامي حاج فرج الله سلحشور بازيگر، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده پيشكسوت سينماي ايران، به اطلاع اعضاي محترم جامعه اصناف سينماي ايران مي رساند مراسم ختم اين هنرمند فقيد ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز سه شنبه يازدهم اسفند ماه در محل حسينيه امامزاده سيد جعفر(ع) باغ فيض واقع در بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از تقاطع شهيد آيت الله حكيم برگزار مي شود.

ادامه مطلب »
bigtheme